Film pokazuje jakie szkody wywołuje korozja biologiczna. Odchodząca płatami powłoka i zagrzybiałe tynki.