Ponad 25 lat doświadczenia w kontroli klimatu w pomieszczeniach. 

Pomiar wilgotności ścian i posadzek

Pomiar wilgotności budynku polega na określeniu zawartości wilgoci w powietrzu oraz w materiałach budowlanych. Wilgotność powietrza jest określana jako względna wilgotność, czyli stosunek rzeczywistej zawartości pary wodnej w powietrzu do maksymalnej możliwej zawartości tej pary przy danej temperaturze. Pomiar wilgotności budynku może być przeprowadzony za pomocą specjalnych urządzeń pomiarowych, takich jak higrometry lub termohigrometry, które pozwalają na określenie wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach. Ponadto, istnieją specjalne urządzenia do pomiaru wilgotności materiałów budowlanych, takie jak mierniki wilgotności, które pozwalają na określenie poziomu wilgotności w ścianach, stropach, podłogach i innych elementach konstrukcyjnych budynku. Pomiar wilgotności budynku jest ważny, ponieważ nadmierna wilgotność może prowadzić do rozwoju pleśni, grzybów oraz innych problemów związanych z kondensacją i rozprzestrzenianiem się wilgoci w strukturze budynku. Nadmierna wilgotność w powietrzu może również prowadzić do pogorszenia jakości powietrza w pomieszczeniach, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Dlatego, kontrolowanie wilgotności w budynkach jest ważnym elementem utrzymania zdrowych i bezpiecznych warunków życia i pracy.

W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę usług związanych z pomiarami oraz diagnostyką zawilgoconych budynków. 

Pomiar wilgotności CM (ang. capacitance moisture measurement) polega na wykorzystaniu zjawiska pojemności elektrycznej materiału do określenia zawartości wody w nim zawartej. W praktyce, w celu pomiaru wilgotności za pomocą tej metody, do materiału wprowadza się elektrody, które tworzą kondensator. Materiał pełni w tym przypadku rolę dielektryka, a wilgotność wpływa na pojemność kondensatora. Im większa zawartość wody w materiale, tym większa pojemność kondensatora i tym wyższa wartość pomiaru wilgotności.  Metoda ta jest często stosowana m.in w budownictwie, gdzie wilgotność materiałów budowlanych może mieć duże znaczenie dla jakości i trwałości konstrukcji.

Badania termowizyjne budynku służą do wykrywania nieszczelności termicznych, czyli miejsc, w których ciepło ucieka z budynku lub gdzie występują mostki termiczne. Dzięki takim badaniom można zidentyfikować problemy z izolacją cieplną budynku i określić, gdzie należy podjąć działania naprawcze w celu poprawy efektywności energetycznej budynku. Termowizja polega na rejestrowaniu promieniowania podczerwonego emitowanego przez badany obiekt, co umożliwia uzyskanie obrazu termicznego. Dzięki temu można zobaczyć, gdzie w budynku następuje straty ciepła oraz jakie są różnice temperatur między poszczególnymi obszarami. Badania termowizyjne mogą być wykonywane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych, a ich wyniki pozwalają na wdrożenie działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku i zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Lokalizacja wycieków wody w budynkach może być czasem trudnym zadaniem. Zdarza się, że wykorzystujemy kilka metod jednocześnie by móc jednoznacznie  zlokalizować wyciek. Poza standardowym badaniem wilgotności oraz badaniami termowizyjnymi dodatkowo stosujemy także inne nowoczesne technologie.

Wykrywanie wycieków znacznikami UV w instalacjach polega na dodaniu do instalacji wody specjalnych substancji o właściwościach fluorescencyjnych, tzw. znaczników UV, które są widoczne tylko w świetle ultrafioletowym. Metoda wykrywania wycieków znacznikami UV jest szybka i skuteczna, ponieważ umożliwia łatwe wykrycie miejsca wycieku i szybkie podjęcie działań naprawczych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku ukrytych wycieków, które nie są widoczne gołym okiem lub są trudne do wykrycia za pomocą tradycyjnych metod.

Akustyczna metoda lokalizacji wycieków wody to jedna z metod wykrywania wycieków w instalacjach wodnych. Polega na wykorzystaniu urządzenia, które rejestruje dźwięki generowane przez wodę wyciekającą z rury. Akustyczna metoda lokalizacji wycieków wody jest szybka i skuteczna, ponieważ pozwala na precyzyjne zlokalizowanie miejsca wycieku, co umożliwia szybką naprawę bez konieczności wykonywania wielu niszczeń. Metoda ta jest szczególnie przydatna w wykrywaniu wycieków w miejscach trudno dostępnych, takich jak rury ukryte w ścianach lub sufitach.

Wodorowa lokalizacja wycieku wody z instalacji polega na wprowadzeniu wodoru do instalacji wodnej, a następnie wykorzystaniu specjalnego urządzenia do wykrycia wycieku. Metoda ta jest również przydatna w przypadku instalacji o dużej skali, takich jak instalacje przemysłowe lub wodociągi, gdzie lokalizacja wycieku może być trudna do zlokalizowania za pomocą innych metod.