Ponad 25 lat doświadczenia w kontroli klimatu w pomieszczeniach. 

Pomiar CM - pomiar wilgotności wagowej

Jedną z ważniejszych rzeczy na jaką należy zwrócić uwagę przy wykonaniu nawierzchni podłogowych takich jak panele, parkiety czy wykładziny jest sprawdzenie wilgotności powierzchni, na której te nawierzchnie będą montowane. Jedną z najpopularniejszych metod pomiaru wilgotności podkładu przed rozpoczęciem prac montażowych jest z zastosowanie metody CM inaczej metody karbidowej.

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać przed przystąpieniem do pomiaru wilgotności metodą CM jest znalezienie najbardziej wilgotnego obszaru podłoża. Do tego celu należy zastosować elektroniczny czujnik wilgoci lub kamerę termowizyjną która wskaże nam najbardziej wilgotne miejsce na posadzce. W celu pobrania próbki należy w najbardziej wilgotnym miejscu jastrychu, wykuć niewielki otwór około 2-3cm, usunąć wierzchnią warstwę posadzki a następnie pobrać próbkę z dolnej warstwy jastrychu. Pobraną próbkę należy umieścić w miseczce rozdrabniającej, rozkruszyć ją młotkiem na drobne kawałki a następnie odważyć odpowiednią gramaturę (zależną od szacowanego zawilgocenia jastrychu).  

Odmierzoną próbkę wsypujemy do metalowego pojemnika, w którym umieszczamy metalowe kulki oraz ampułkę karbidu a następnie szczelnie ją zamykamy. Podczas pomiarów należy postępować szybko i uważnie, aby nie spowodować zmiany wilgotności pobranego materiału.

Miernik-wilgotnosci-wagowej

Miernik- wilgotności wagowej CM

Pomiar wilgotności metodą CM

 

W żadnym wypadku nie wolno do wykuwania używać mechanicznych urządzeń, ponieważ wytwarzają duża ilość ciepła co może spowodować odparowanie części wilgoci z materiału. Wszystkie prace należy wykonać w rękawicach, do kucia stosować młotek i przecinak, a próbki do pomiarów pobierać metalową łyżeczką. Czynnikiem jaki należy uwzględnić jest temperatura otoczenia, w którym będzie dokonywany pomiar wilgotności. Do tego celu należy wykorzystać tabelę przeliczeniową bazującą na temperaturze referencyjnej, która wynosi 20oC. Jeżeli pomiar wykonywany będzie w innej temperaturze wtedy należy zastosować współczynnik korekty. W tym celu należy znać temperaturę początkową i końcową pomiaru.

Po umieszczeniu pobranego materiału przez 2-3 minuty potrząsamy butlą, aby metalowe kulki stłukły szklaną ampułkę z karbidem. Powstały wtedy gaz (acetylen) powoduje wzrost ciśnienia w pojemniku. Im większa zawartość wody w pobranym materiale, tym ciśnienie jest większe. Czynność potrząsania butli należy powtórzyć po około 3, 4 minutach od zamknięcia metalowego pojemnik. Po około 20 minutach dokonujemy odczytu na manometrze oraz za pomocą tabeli odczytujemy wilgotność masową materiału.