Osuszacze powietrza

Osuszacze adsorpcyjne

Osuszacze adsorpcyjne przeznaczone są do niskich temperatur w pomieszczeniu. Temperatura powietrza nie ma wpływu na ich wydajność .

Osuszacze kondensacyjne

Osuszacze kondensacyjne o wysokiej wydajności skraplania przeznaczone do ogrzewanych pomieszczeń. Nie nadają się do pracy w niskiej temperaturze.

Zestawy do osuszanie stref izolacji

Zestawy do osuszania strefy izolacji po zalaniu. Każdy zestaw osuszający składa się ze sprężarki i separatora wody. Jest to jedyne rozwiązanie na zalegającą pod posadzką wodę.

Osuszacze budowlane

Osuszacze budowlane przeznaczone są do pracy w ciężkich warunkach . Osuszacze budowlane charakteryzują się wysoką wydajnością i znacznie przyśpieszają prace budowlane .

Osuszacze profesjonalne

Osuszacze profesjonalne przeznaczone są do pracy ciągłej, bez konieczności opróżniania zbiornika z wodą .

Pochłaniacze wilgoci domowe

Pochłaniacze wilgoci domowe  przeznaczone są do codziennego użytku domowego. Charakteryzują się wydajnością od 8 –  28 l/dobę . Obniżają wilgotność powietrza zapobiegając wilgoci w domu oraz tworzeniu się grzyba na ścianie.

Osuszacze powietrza to urządzenia służące do obniżania wilgotności powietrza. Dwie najbardziej powszechne technologie w których są produkowane osuszacze powietrza :

  • kondensacyjny – działa na zasadzie przepływu powietrza przez zimną powierzchnię na której wykrapla się woda . Do osiągania wysokiej wydajności niezbędne jest utrzymanie wysokiej temperatury pomieszczenia, ponieważ im wyższa temperatura powietrza tym więcej wody z niego można wykroplić . Te osuszacze powietrza nie nadają się do pracy w temperaturze poniżej 15 °C .
  • adsorpcyjny – jego działanie opiera się na przepływie powietrza przez adsorbent ( substancję na której wykrapla się woda ). Temperatura otoczenia nie wpływa na jego wydajność natomiast w porównaniu do kondensacyjnych osuszaczy powietrza jest on mniej wydajny.

Osuszacze powietrza z dostawą w 24 h.

Osuszanie powietrza. to proces niezbędny przy różnego rodzaju pracach. Dzięki osuszaniu ścian, możemy szybko pozbyć się wilgoci, grzybów i pleśni. Co więcej, suche powietrze może nam się przydać na przykład przy wykonywaniu różnych prac, w tym też prac budowlanych.

Jak działa osuszacz wilgoci?

Urządzeniem niezbędnym do walki z nadmierną wilgotnością ścian jest pochłaniacz wilgoci. Funkcjonuje tu też druga nazwa – osuszacz powietrza. Jednak urządzenie to, ma bardzo zróżnicowaną budowę. W zależności więc od jego działania, można wyróżnić kilka takich osuszaczy. Oto ich formy, które najczęściej możemy spotkać w naszym otoczeniu.

Osuszacz kondensacyjny

Najprostszym przykładem klasycznego osuszacza, jest osuszacz kondensacyjny. Poprzez nawiew wprowadza się do niego wilgotne powietrza. Następnie strumień ten, jest kierowany na specjalną powierzchnię, która jest bardzo zimna. W ten sposób, dochodzi do zjawiska kondensacji, czyli osadzania się wody na powierzchni wspomnianego metalu. Woda jest następnie odprowadzana do specjalnego pojemnika, a suche i podgrzane powietrze zostaje wypuszczone do pomieszczenia. Zaletą takich urządzeń, jest niska awaryjność. Czynności obsługowe, kończą się tutaj na prostej wymianie filtra powietrza a samo urządzenie zużywa stosunkowo mało energii.

Osuszacz adsorpcyjny

Osuszanie budynków za pomocą osuszacza adsorpcyjnego, jest zadaniem nieco bardziej skomplikowanym. Przynajmniej jeśli chodzi o budowę tego urządzenia. Wilgotne powietrze, jest nakierowywane na specjalny rotor, który z reguły jest pokryty specjalnym materiałem, który pozostawia wodę na swojej powietrzni. Usunięta w ten sposób z powietrza woda w stanie gazowym, zaczyna zmieniać się w stan ciekły, tym samym spływając do odpowiedniego pojemnika.

W przeciwieństwie do osuszaczy kondensacyjnych, pochłaniacze adsorpcyjne, charakteryzują się tą samą wydajnością dla różnych temperatur i wilgotności powietrza. Niestety zużywają one znacznie więcej energii i – ze względu na posiadany rotor – są wciąż narażone na drobinki pyłu i kurzu.